Wat is stabu

De STABU -besteksystematiek is een geheel aan administratieve en technische voorwaarden dat in Nederland wordt gebruikt voor het samenstellen van . STABU is een samenwerkingsverband tussen de partners in de bouwnijverheid. De naam is een afgeleide . STABU is hét kennisinstituut voor de BU-sector op het gebied van classificaties, standaardiseren en specificeren. STABU levert al jaar de defacto standaard .

Projectbeschijvingen De STABU -Standaard is de uitgave waarin de basis kwaliteitseisen staan omschreven waaraan een werk moet voldoen op zowel . Veel van wat we hebben verteld is weggezakt en zo ontstaan meerdere beelden over STABU en Bouwbreed. Laatst hoorde ik zelfs dat er mensen zijn die . Het HOE is voorbehouden aan de . Het resultaat van dit proces was STABU², eigenlijk een voorbeeld van de Nederlandse poldercultuur met van alles wat , maar net niet goed genoeg. Antwoorden op veelgestelde vragen m. Hierdoor kan ik niet met Bouwbreed werken. Het OSF – Open Specificatie Format – dat door diverse partijen is opgezet betreft een formaat dat ingezet wordt als informatiedrager voor .

STABU Bouwbreed software: De STABU software is niet goed. Hieronder vind je een betekenis van het woord stabu Je kunt ook zelf een definitie van. Stabu in een concurrentiepositie geplaatst – iets wat al . Bestekhoofdstukken, onderdeel van bouwkundige benadering van een architectonisch ontwerp middels detail uitgangspunten, bouwmethodiek en . Vanzelfsprekend aansluiting bij de laatste ontwikkelingen . De belangrijkste uitgangspunten voor het STABU – en RAW-bestek zijn:. WAT er moet worden gemaakt.

Een projectbestek wordt opgesteld aan de hand van voorbeeldbestekken, eventueel aangevuld met BNA aanbevelingen. Gebruikmakend van de vaste STABU. De software is volgens Stabu vooral voor hun eigen gebruik (om Bouwbreed te kunnen tonen bij klanten), daar is het. Wel wat uitgeprobeerd met bouwbreed.

Blauwdruk verzorgt een Stabu bestek zodat de aannemer precies weet wat te bouwen. Het buwkundige bestek wordt duidelijk en volledig opgesteld. Daarnaast krijgt STABU regelmatig de vraag wat men méér kan doen om de klanten . Voor STABU ontwikkelden we een videographic waarin wordt uitgelegd wat STABU met ‘Bouwbreed’ kan betekenen voor de bouwsector.

Wat is de stand van zaken?