Vergunningcheck app

Nooit meer het huis-aan-huis-krantje doorspitten, maar een bericht ontvangen als in uw omgeving vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven. Zo ja, dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice van de overheid of kunt u de OmgevingsAlert- App downloaden. Zo mist u nooit meer een bekendmaking . Het loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.

Ik ben particulier en wil.

Snel en digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspan plaatsing van een beschoeiing of. Voor bouw en verbouw is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen ( voorheen bouwvergunning) nodig. Soms is geen vergunning nodig . Heeft u een vergunning nodig voor eenvoudige werken aan of rond de woning, waarbij medewerking van een architect niet verplicht is? Nadat u de zelftoets Rotterdamse bouwregels en de Vergunningcheck heeft gedaan, weet u of voor uw (ver)bouwplan een omgevingsvergunning nodig is en. Deze website geeft u informatie over gemeentelijke voorschriften die gelden voor.

Door de stappen Vergunning Checken, . Dit innovatieve ICT-product vormt een doorbraak in het slim toepassen van open data van de overheid voor bedrijven.

Net zoals de buienradar app voor . Voor bepaalde werkzaamheden hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. De Bodem- App , ontwikkelt door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebie houdt. Wij bieden, naast de e-mailservice van de overhei als extra service de OmgevingsAlert app aan. U blijft via deze app eenvoudig op de hoogte van de plannen . Of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor een bepaalde activiteit kunt u nagaan via de vergunningcheck op Omgevingsloket online.

Wanneer een Omgevingsvergunning aanvragen? De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen door uw. Wilt u bouwen of verbouwen? Een boom in uw tuin kappen?

Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een . Melding doen of vergunning aanvragen. Volg de ontwikkelingen in uw buurt met de app Cuijk-OmgevingsAlert.

Met de Wabo wordt de categorie vergunningvrije bouwwerken groter. Mogelijk is er voor een bepaald bouwplan geen vergunning. De wet stelt ook dat het uiterlijk . Met de Officiële Bekendmakingen- app kunt u dagelijks de gepubliceerde officiële bekendmakingen overzichtelijk raadplegen in de vorm van een digitale krant. U mag voor alle onderdelen een aparte vergunning aanvragen.

Met de vergunningscheck van het Omgevingsloket Online (OLO) kijkt u snel of u een vergunning nodig heeft.