Retentiedak

Een retentiedak is een groen dak met onder de substraatlaag een extra laag om regenwater te bergen. Retentiedaken verhogen de sponswerking van de stad. Slim bergen van water, watervertraging onder parkeerdaken, daktuinen, dakparken, zogenaamde intensieve retentiedaken.

Systemen ter vermindering wateroverlast bij piekbuien. Het systeem zorgt voor een enorme vertraging van hemelwaterafvoer .

Vermindering van de piekafvoer tot maximaal. Misschien wel het slimste groendak ter wereld! Alle retentiedaken moeten tenminste twee keer per jaar een onderhoudsbezoek krijgen om de afvoerkanalen vrij te maken (van bladeren, takken,). Optigroen retentiedak Meander . Een begroeid dak dat werkt als waterbuffer bij extreme regenbuien. Extreme regenwaterretentie en vermindering van de piekafvoer met dakbegroeiing door de.

De zogenaamde groenblauwe daken hebben een opmars gemaakt bij nieuwbouw en renovatie in stedelijk . Gemeenten omarmen groene daken!

Elke nieuwe ontwikkeling heeft te maken met een waterparagraaf. Voor het aanbrengen van een retentiedak is het raadzaam een gedegen voorbereidingen te treffen. De gewichten zijn dusdanig groot, dat er goed. De Koninklijke Ginkel Groep is genomineerd voor de Healthy Urban Office Challenge. Het groen retentiedak absorbeert echter heel veel water en voert het vervolgens gestructureerd en vertraagd af naar het rioleringsstelsel.

Sanoforum Brunssum krijgt eerste solar retentiedak. VU en VUmc beheren gezamenlijk een oppervlaktewaterbalans. Flora- en faunadak in volle bloei.

Het flora- en fauna dak van de Vrije Universiteit in Amsterdam staat in volle bloei, het zorgt voor extra biodiversiteit in de . Dit soort daken noemen we retentiedaken. Zelfs onder je terras kan je regenwater bufferen en dat vertraagd naar het beplantte gedeelte van je dak laten vloeien . See what people are saying and join the conversation. Geef een reactie Reactie annuleren.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Op de dakbedekking wordt vervolgens een zogenaamd retentiedak aangebracht. Dit buffert het hemelwater en vertraagt het afvoer van het hemelwater naar het .

Product Drainvast – Drainstop. Hierdoor wordt het Xeroflor retentiedak door het waterschap als onbebouwd gezien en is dus vergunningsvrij. Boven de waterbuffer wordt het vegetatiepakket.