Omgevingsvergunningplichtig

Als u iets wilt bouwen of slopen. Hier ontdek je wat het verschil is tussen een omgevingsvergunning en bouwvergunning. Wat is verplicht en wat niet en hoe werkt het allemaal, dat zie je hier.

Een omgevingsvergunning is een vergunning die door een gemeente wordt verstrekt met betrekking tot het verrichten van activiteiten die . Of u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig heeft, hangt af van wat u (ver)bouwt. Gebruik de vergunningcheck. U wilt iets bouwen of verbouwen?

Een inrit aanleggen of kappen? Dit kan vaak alleen met een omgevingsvergunning. Heeft u meerdere toestemmingen nodig, . Voor een bouwplan heeft u in het beginsel altijd een omgevingsvergunning nodig voor ten minste de activiteit bouwen.

Hier zijn echter een groot aantal . Bij een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk toetst het bevoegd gezag uw bouwplannen aan: Het bestemmingsplan van de gemeente Uithoorn . Bekijk hier hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt.