Neurulatie

De stadia die onderscheiden worden zijn achtereenvolgens zygote, morula, blastula, gastrulatie, neurulatie en vanaf week de organogenese. De notochorda oefent een inductief effect uit op het ectoblast dat er boven ligt. Deze fase komt na de gastrulatie in het proces van de embryogenese.

Vanuit de neurale plaat wordt de neurale buis gevormd die aan de basis . Deze platte structuur gaat zich plooien ( neurulatie ) en vormt zo de neurale buis.

Vanaf de 8ste week wordt de bevruchte oöcyt een foetus genoemd. De derde week: het embryo krijgt richting. Zou dat doorgaan, dan zou er een steeds grotere . Ontwikkeling: Gastrulatie en neurulatie.

Het craniale deel van het embryo is het oudst. Tussen het oropharygneale membraan en de primitiefknoop is nog een . Er zijn echter enkele opvallende kenmerken waarvan sommige uniek voor het . De zwangerschap (ook wel gestatie of graviditeit genoemd) begint zodra de oöcyt (eicel) is bevrucht door een spermatozo (zaadcel).

In deze video wordt de vroege embryonale ontwikkeling van de mens beschreven. De vorming van de neurale buis noemt men ook wel de primaire neurulatie. Deze wordt gevolgd door een zogenaamde secundaire neurulatie die plaatsvindt.

In het echte begin van embryonale ontwikkeling, de gastrulatie gaat vooraf het neurulatie. Zoals iedere stap in de ontwikkeling wordt ook de neurulatie gestuurd door een. Neurulatie wordt geïnduceerd door signalen vanuit het onderliggende.

De student kan het proces van neurulatie beschrijven en de bijbehorende. Vorming ruggenmerg en hersenen: de neurale plaat wordt neurale groeve en vervolgens. Het wordt daarom ook wel de . Nederlands: Een schema van de verschillende stadia van de neurulatie. English: A diagram of the different stages of neurulation (in Dutch). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study . Het embryo in dit stadium . Tijdens de neurulatie groeit het mesoderm uit tot mesodermzakjes.

De ontwikkeling van de neurula heet neurulatie. Na de neurulatie ontwikkelen zich.