Neurale plaat

Met neurulatie wordt het vouwen van de neurale plaat tot de neurale buis bedoeld. Door invaginatie (instulping) van de neurale plaat vormt zich de neurale. Aan het craniale uiteinde is de neurale plaat. Dit wordt de neurale plaat genoemd.

Het centrale zenuwstelsel zal hieruit ontstaan.

Er is nu ook sprake van EMT, zodat de cellen mooi om de neurale buis. De chorda dorsalis induceert de neurale plaat van craniaal naar . Eerst ontstaat de neurale plaat. Een paar dagen later ontstaat hierin een groeve ( neurale buis).

Het bovenste (craniale) deel van de neurale buis ontwikkelt zich . Vroeg in de embryonale ontwikkeling vormt zich aan de rugzijde van chordadieren de neurale buis. Dit gebeurt vanuit een verdikte plaat in het .

Een strook ectodermale cellen aan de rand van de neurale plaat vormt een lijst waaruit zich bij het sluiten van de neurale buis aan weerszijden . De laterale wanden van de neurale plaat worden steeds hoger, waardoor de neurale wallen ontstaan. Gedurende de verdere ontwikkeling . De vorming van het centrale zenuwstelsel begint met de inductie van de neurale plaat door de prechordale plaat en de chorda dorsalis. De formatie van het centrale zenuwstelsel begint op dag bij een verdikking van de neurale plaat in het extoderm, craniaal gelegen van de primitieve knoop. Tegenover de primitieve streep in het embryo, ectodermale . Ongeveer dagen na de bevruchting zijn de beide . De fusie van de neurale wallen gaat door in rostrale en cauda- le richting. Wanneer de gastrulatie op dag zestien in het bovenste (craniale) gedeelte van de kiemschijf is voltooi verdikt het ectoderm zich tot de neurale plaat.

De neurale buis gaat een rol spelen in de kromming van het embryo. Deze vormen een dunne plaat, de neurale plaat , die aan de dorsale zijde van het embryo ligt. In de daaropvolgende dagen groeien de laterale randen van de . Met het verschijnen van de neurale plaat op de 19de dag begint de ontwikkeling. Voordat de neurale plaat zich omvormt tot neurale buis, bestaat er een verbinding met het entoderm via het zogenaamde neuro-enterogene kanaal.

Deze treden op wanneer er iets misgaat met de aanleg van de neurale plaat , de ontwikkeling van de neurale plaat tot neurale buis of de uitgroei van de neurale . Hierbij vormt zich uit de neuro-ectodermale neurale plaat de neurale buis die los van het ectoderm komt te liggen.

Op dat moment ontwikkelt zich op de rugzijde van het embryo een langwerpige structuur, de neurale plaat (fig. 5a.1A). Even later ontstaat in de lengte van deze . Neurale plaat (net voor de plooivorming), = Gebied chordamesoderm, = Endoderm, = Ectoderm, = Mesoderm, = Dooiermateriaal, = Archenteron . De somieten aan weerszijden van de neurale buis differentiëren in.