Waterafvoer betekenis

De waterafvoer wordt uitgedrukt in kubieke meters per seconden (2) Afleiding van water van. Regiem = de schommelingen in de waterafvoer van een rivier gedurende een jaar. De grootste rivieren van Nederland: v De Rijn.

Waterafvoer neemt toe als de plaats in de bovenloop is. Grens tussen stroomgebieden is waterscheiding.

Deze betekenis van droogweerafvoer wordt meestal droogweeraanvoer genoemd. Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Spuwers zijn vormen van toegepaste beeldhouwkunst: beeldhouwwerk met een functie, in of aan een gebouw bevestigd. Deze wijzigingen, die verder geen inhoudelijke betekenis hebben, zijn op expliciet verzoek van de bouwpraktijk aangebracht, om de toegankelijkheid van het . Peilbeheer dat over de verschillende belangen van waterafvoer waakt teneinde.

Het betreft ondermeer de waterrijke gebieden van internationale betekenis.

Aangenomen wordt dat de waterafvoer van de rivieren daardoor sterker is gaan. Het oorspronkelijke nut van een Gargouille is dat ze dienst doen als waterafvoer. De betekenis van een gargouille is dat ze een kerk of woning bescherming . Het stedelijk gebied is voor het grootste deel verhard door wegen, parkeerplaatsen, pleinen, gebouwen en betegelde tuinen. Daardoor kan het regenwater dat . Sneeuw speelt een rol van betekenis bij die rivieren waar middelgebergten in hun. In de zomer hebben ze door de grote droogte een zeer lage waterafvoer , . Kennelijk is de betekenis van water in de stad Rotterdam niet groot of niet groot meer.

Denk maar aan het systeem van waterafvoer in het stedelijk gebied dat . Dit zijn de twee vroegste voorbeelden van waterafvoer vanuit een polder naar het. Van welke betekenis is het droogmalen van de meren rondom Alkmaar . Tropisch Afrika geldt dat vooral . Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten waterafvoer – Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse vertalingen. Ontbrekend: betekenis Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of.

Elementen ook van belang om hun waterbergende betekenis. Rekening houdend met het .

Er valt te weinig neerslag van betekenis. Betekenis toevoeging achter art. R = RVS sierran S = vastgeschroefd rooster (behalve 78075S), F = opzetstuk met flens, A = bezan 316 . Het karakteristieke stroombeeld bij lage stuwhoogten is van essentiële betekenis voor de zelfreiniging van het leidingensysteem.

Voor het begrenzen met een . Afschot riolering betekenis. Onder afschot wordt verstaan een bewust aangebrachte helling van een leiding of afvoer om ervoor te zorgen dat een vloeistof . Check van tevoren even bij de .