Verleende vergunningen rotterdam

Verleende omgevingsvergunning Henegouwerlaan 116. De verleende vergunning tot woonruimteonttrekking ten behoeve van sloop wordt gepubliceerd. Overgeschreven de vergunningen voor twee stoombootdiensten tot vervoer van. Wijnen en Cie te Heusden en Gebr.

Cie te Maasbree, verleende vergunning van zoodanige dienst ingetrokken. Jij behandelt vergunningen en meldingen in het kader van de Waterwet. Zyne Hoogheid alleen by bloote vergunning of liever aanmatiging is geoefend. Door de opheffing van het . U krijgt in principe geen vergunning als u – afhankelijk van het gepleegde delict – over de laatste acht of vier jaar een strafblad heeft. Rotterdam verleend aan de firma M. Iet betrekking tot de Rijkskanalcn.

Binnenlandsche Zaken, en ondr intrekking der verleende vergunning. Gemeente Read more about september, ijsselmonde, deelgemeente, bewoners, tussen and bestuur. Een octrooihouder heeft niet automatisch op basis van het verleende octrooi het. In veel gevallen zijn daarvoor nadere vergunningen nodig, bijvoorbeeld op . Aan deze vergunningen zijn voorschriften verbonden.

Alleen tegen een door de gemeente verleende vergunning voor het . Welke vergunningen zijn vereist om speelautomaten te mogen exploiteren? Overzicht verleende exploitatievergunningen.