Sensus cichorei

Voor contractteelt van cichorei werkt CZAV samen met Sensus. Wereldspeler Sensus heeft al een sterke positie op de markt, maar wil nog verder groeien. De condities daarvoor zijn aanwezig.

Sensus wil de komende jaren de voorraad terugbrengen en heeft daarom minder areaal . Sensus verwerkt cichorei tot inuline, dat wordt verwerkt in voeding. Normaal wordt geoogste cichorei op het erf van de teler gestort, waarna een .

Met zijn broer Erik heeft de ondernemer een akkerbouwbedrijf met een kleine teelt cichorei. Doordat contractgever Sensus de . Het areaal cichorei valt dit jaar kleiner uit dan vorig jaar. Om de grote voorraad inuline weg te werken heeft de verwerker dit seizoen minder . In het kader van het cichorei -groeiverloop onderzoek heeft Sensus op juli en augustus bemonsteringen uitgevoerd.

De opbrengst van inuline ligt . Telers van cichorei zijn tevreden met de basisprijs van 7euro per ton die Sensus dit jaar betaalt. Voor die prijs is goed te telen, zo blijkt uit .

Afnemer van de cichorei is Sensus in Roosendaal, een zusterbedrijf van Royal Cosun. Sensus extraheert inuline uit de wortel van de cichorei en verkoopt deze. Half november is de cichorie gerooid door Loonbedrijf Verschoor en Oomen. Cichorei rooien voor Sensus in Roosendaal.

Bij het IRS is, in opdracht van Sensus , een cichoreiteeltspecialist aangesteld per. Ook projectdeelnemer Sensus kijkt met een gretig oog naar het beter verwaarden van cichorei. Bovendien kan cichorei financieel een inte- ressant gewas zijn. Verwerker Sensus betaalt een vooraf afgesproken prijs per kilo voor het product van volgend . De algehele afzetverwachtingen zijn . Roosendaal op industriële schaal inuline uit de worteldelen van cichorei. Teeltregistratie uitwisselen met uw afnemers: Sensus.

Op naar ton inuline per hectare cichorei , meer rendement door opbrengstverhoging. Sensus sluit jaarlijks contracten met akkerbouwers voor teelt en levering van cichoreiwortels. Suikerproducent Cosun richt zich met dochterbedrijf Sensus.

De verwachtingen waren hoog gespannen en . Uit de wortels van cichorei wordt inuline gewonnen en geproduceerd door Sensus in . Nederlandse suikercoöperatie.