Rijndekking

Rijndekking , rechtsdekkend. Een rijndak of rijnse dekking is een leien dak met schubleien. Aan de onderzijde zijn de leistenen afgerond en worden in een . Deze brochure laat zien hoe deze daken kunnen worden onderhouden en hersteld.

Bij deze dekking varieren de leimaten in hoogte en breedte.

VOOR DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES. MET LEIEN VAN NATUURSTEEN. Ten behoeve van historische gebouwen . In Nederland komen twee manieren van dekken veel voor. Bij de Maasdekking loopt de onderkant van een rij leien horizontaal. De leien worden in schuine rijen geplaatst.

Leien kunnen op verschillende manieren op het dakbeschot gespijkerd worden. Een dak bedekt met schubvormige leien staat bekend als rijndekking.

De helft van het dak van de Meinardskerk is vernieuwcl. Het gaat om dc zuidzijde , waar de winddruk het hoogst is. Architectonische overwegingen kunnen mede een rol gespeeld hebben. Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen . Bij Maasdekking is het mogelijk om de leien met zowel met nagels als met . Duitse dekking, Rijn dekking. Herleggen van bestaande keramisch pannendak en het deels . Vervangen van maasdekking.

Leisteen muren in groen, blauw en rood. Het leidekken gebeurt in maasdekking, rijndekking of oudduitse dekking en is altijd inclusief de bijbehorende lood-, koper- en zinkwerken. Huis ter Kleef in restauratie.

Tegen de regen was het min of . In onze regio is daar geen sprake van. Kijk je nauwkeuriger naar bijvoorbeeld de dakbedekking van het . Het schilddak van het dwarspand is gedekt . Deze dekkingsvorm bestaat uit schubvormige leien, die in schuine banen op het dak- vlak zijn geplaatst.

Maas dekking, Rijn dekking , Oud . Indien gewenst kunnen wij ook groene leien .