Koudebruggen wegwerken

Wij geven de oplossing voor uw koudebruggen. Bovendien wegen de kosten voor deze werken vaak niet op tegen . Koudebruggen aan de muuraanzet of fundering wegwerken is een haast onmogelijke klus. Ook weegt de kostprijs van de oplossing vaak niet . Op de ramen (binnen in de woning) vinden we vocht terug, waarschijnlijk condensaat.

Ik vermoed dat de raamdorpel een koudebrug vormt. Een koudebrug is een onderbreking in de isolatie en zorgt voor heel wat problemen. Ontdek hier hoe je koudenbruggen kan oplossen en herkennen. Eventueele koudebruggen kunnen we dan ook weg werken. Helaas zijn we tegen een aantal probleempjes opgelopen waar we niet direct . Wegwerken koudebruggen bij renovatie posts dec.

Vocht na isoleren zolder posts nov. Lees hier enkele tips om koudebruggen te .

Hier lijsten we alvast enkele handige tips, maar ook de hardnekkige misverstanden op over condensatie, isolatie, koudebruggen en luchtdicht bouwen. Hoe beter de isolatie van de woning is, . De kosten van de werken wegen niet op tegen de investeringskost van de woning . In deze context vormt het aanbrengen van een bijkomende isolatielaag op de buitenzijde van de gevel veelal . Anders blijf je warmte verliezen en heb je niets aan een geïsoleerde ruimte . Type klus: Opstijgend of doorslaand vocht bestrijden. Het voordeel van dit systeem is dat er nagenoeg geen koudebruggen zijn. Omdat een koudebrug dus voor warmteverlies en een eventueel vochtprobleem zorgt, laat u dit euvel best zo snel en grondig mogelijk wegwerken. Bekijk dit stappenplan van.

Dergelijke plaatselijke koude gedeelten heten: koudebruggen. De warme kamerlucht bevat veel . Wat de architect dan aanreikt als oplossing voor die koudebrug, is dat je. In een nieuwbouw zou m en alle m ogelijke koudebruggen m oeten wegwerken.

Op vlak van isolatie kan dit een enorm e verbetering betekenen. Elimineer koudebruggenEnkel met buitengevelisolatie kunnen koudebruggen. Als u aan de binnenzijde isoleert, zullen er koudebruggen blijven aan de vloer en.

Ook met deze methode gaat u bestaande koudebruggen niet wegwerken.

Denk bijvoorbeeld aan voorzetgevels en platte daken waar de constructie volledig is weggewerkt. In deze situaties kan de Rc-waarde niet worden bepaald. De technische maatregelen en het wegwerken van koudebruggen zijn moeilijker bij renovatie dan bij nieuwbouw.

Vitruvius Bouw heeft hierin veel ervaring en . We brengen steeds een duidelijk pakket isolatie aan, gaan koudebruggen wegwerken en zorgen voor een maximale luchtdichting. Geklasseerde gebouwen of . Daar komt nog eens bij dat het haast onmogelijk is om koudebruggen achteraf te gaan wegwerken. Met de Perinsul S konden we tot nu toe de .