Gemeente utrecht bouwvergunning inzien

U kunt de volgende plannen inzien : aanvragen voor een . Of wilt u de stukken bekijken die bij een aanvraag van een vergunning horen? Of wilt u meer weten of de bouwplannen van iemand anders? Wilt u gaan (ver)bouwen of slopen?

Kijk hier voor alle informatie die u nodig hebt.

U wilt bouwen of verbouwen Omgevingsvergunning, indienen zienswijze. Uitgebreide procedure, indienen zienswijze Als iemand een . Bij elk bestemmingsplan staat wanneer u het plan kunt inzien. Een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De gemeente Utrecht neemt jaarlijks . Als u bouwplannen hebt, vindt u hier alle informatie die u nodig hebt.

Wel of geen vergunning nodig? Hebt u een vergunning nodig of kunt u direct .

met uw DigiD om verder te gaan. Vindt u DigiD ingewikkeld? Bekijk dan deze uitleg over DigiD. Gemeenteberichten zijn onze officiële bekendmakingen.

Soms willen mensen documenten van de gemeente inzien die nog niet openbaar zijn. Utrecht gaat vergunningsaanvragen inzichtelijker maken. Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag.

Johanniterveld kavel te Utrecht ,. Het Utrechts Archief bewaart bouwtekeningen van gebouwen in Utrecht. De vrijstelling en bouwvergunning van de OV Terminal dateren van vóór de. Mijn werkzaamheden bij de gemeente Utrecht betreffen het . Het loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning. Ik ben particulier en wil. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben aan de gemeente Utrecht , Projectbureau Leidsche Rijn een vergunning gegeven voor het.

Bent u uw bouwtekeningen kwijt of wilt u een vergunningaanvraag inzien ? De meest recente bekendmakingen kunt u hieronder per thema inzien.

Uw buren kunnen een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning ) hebben gekregen via de gemeente voor bijvoorbeeld een nieuwe garage.