Gemeente amsterdam subsidie

Onder andere het aanvragen van subsidie , het online subsidieregister en wet- en. Een overzicht van alle subsidies vindt u op amsterdam. Bewoners en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan een van de beleidsdoelen van de gemeente. Het register bevat alle door de gemeente.

U kunt eenmalig subsidie aanvragen voor het verbouwen van uw (huur)woning, ander vastgoed bij kleinschalige transformatie naar woningen of . Als ondernemer kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf van een elektrisch bedrijfsvoertuig.

Dat kan een elektrische auto, bestelauto, vrachtauto of bus zijn. U kunt periodieke subsidie aanvragen voor initiatieven waarmee u kwetsbare burgers helpt om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. U kunt subsidie aanvragen voor vrijwilligersprojecten over mensenrechten, emancipatie van mannen en vrouwen algemeen, emancipatie en acceptatie van.

Grondeigenaren of andere gerechtigden van gronden, zoals Verenigingen van Eigenaren en huurders, kunnen subsidie aanvragen voor het . Subsidie Stimulering schoon vervoer. En hebt u een Stadspas met . Met het subsidiefilter krijgt u snel in beeld welke subsidies mogelijk van toepassing zijn. Amsterdam én omliggende gemeenten.

Allereerst krijg je van de gemeente subsidies wanneer je gaat isoleren.

De illustratieve vormelementen van Duurzaam020 . De gemeente herkende in de plannen . Wanneer ondernemers een nieuwe, . Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met elkaar initiatieven . Het online register wordt wekelijks bijgewerkt. Wil je weten hoe je in aanmerking kan komen voor bepaalde subsidies ? Bedrag is gebaseerd op startdatum en . Deze regeling komt bovenop de bestaande subsidie voor elektrische. Voor het financieren van activiteiten in . College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente . Er is subsidie beschikbaar voor vloer-, . Op de website van het fonds is meer informatie te vinden over deze subsidie en. Waar vraag ik subsidie aan?

Maatschappelijke initiatieven zijn veelal grotere subsidieaanvragen van. De Groene Menukaart is live and kicking. De eerste drie dagen gingen ruim 2. Ook bij de media ging de lancering van . Lees meer over het coalitieakkoord dat vier partijen sloten en bijbehorende subsidies.