Geen trek in de schoorsteen

Verwarm de schoorsteen door een stuk krantenpapier op te rollen tot een fakkel en deze in de kachel te houden totdat de trek de juiste kant op gaat. Dit hout zal veel makkelijker vergassen en dus feller branden, met als resultaat dat je schoorsteen heter wordt, hiermee krijg je al meer trek , . Slechte trek bij vorst posts feb. Meten trek schouw posts jan. Teveel schoorsteentrek mogelijk ? Gebruik geen snel-brandende houtsoorten (populier, dennen, wilg, els) in .

Doordat de kachelpijp niet de juiste trek heeft slaat de rook terug de kachel. De diameter van het rookkanaal of de schoorsteen mag in geen. Trek , ook wel schoorsteeneffect genoem is het natuurkundige effect dat een gas of een. Een schoorsteen is in staat het effect te versterken, doordat er geen. Belangrijkste voorwaarde voor goed branden van een kachel is TREK in de schoorsteen.

De trekregelaar van de schoorsteen. Een goede trek is essentieel voor een goede verbranding. In bepaalde gevallen kan de natuurlijke trek worden belemmerd . Waarbij ik geen specialist ben.

Komt er rook in de kamer wanneer u het kacheldeurtje opent? Mijn schoorsteen trekt niet goed! U ziet, ons stookadvies in dit verhaal over schoorsteen trek , heeft nogal wat eigen.

Gebruik in ieder geval geen afval hout of ander afval, ga geen geverfd hout . Door de goede trek kan echter ongemerkt veel warmte door het rookkanaal. Bij foutief gedimensioneerde schoorstenen blokkeert deze in plaats van te trekken. Een haard heeft vanuit de fabriek geen trek.

Controleer ook regelmatig of de schoorsteen niet verstopt is door. Zit de remplaat goed in de kachel? Je kunt even testen of de schoorsteen nog trekt, door een krant aan te. Al heb je trek in je schoorsteen , dan zal de rook altijd nog buiten de . Altijd de controle over de trek in de schoorsteen. Dankzij een goede rookgasafvoer komt er geen hinderlijke en toxische houtrook in huis.

De bouw van de schoorsteen is van essentieel belang voor de trek. Als de trek niet voldoende is, volstaat het soms om de schoorsteen hoger te maken. U kunt kunt oplossen door het kanaal af te dichten zodat er geen trek meer in de schoorsteen is, bijvoorbeeld door schuimrubber of een kussen te plaatsen of de . Natuurlijke trek in de schoorsteen wordt aangegeven in Pascal (Pa) of in.

Dit zijn de enige die geen weerstand aan de trek geven en de uitlaatgassen omhoog.