Extensief groendak dikte

Greentop biedt verschillende types groendaken: extensief groendak ,. Extensieve groendaken bestaan uit een dunne laag substraat (meestal 7-cm),. Het type beplanting zal bepalen welke dikte van het substraat vereist is. Gezien de geringe dikte van de substraatlaag en dus ook het lage gewicht (vanaf kg per m²), zijn sedumdaken vaak goed toepasbaar toepasbaar bij . Inhoudelijk zal de nadruk liggen op extensieve groendaken , waarnaast de overige groen-.

Haar dikte varieert naargelang het groendaktype en neemt toe van.

EXTENSIEF GROENDAK begroeid dak – sedumdak. INTENSIEF GROENDAK grasdak – daktuin. Door de minimale dikte van het substraat en dus dakopbouw, zal dit type dakopbouw.

Bij een extensief groendak volstaat een substraatdikte van – 100mm. Hierbinnen kunnen groendaken vervolgens ingedeeld worden naar de dikte van. Waterhoudend vermogen van vegetatiedaken ( extensieve dakbegroeiing) . Wat is nu het verschil tussen een extensief en intensief groendaken ? Deze daken onderscheiden zich van elkaar in de dikte van de opbouwlaag, het gewicht .

In dit artikel ontdek je de soorten groendaken, hoe ze opgebouwd worden en wat hun voor- en nadelen zijn. Laagdikte : groter dan cm. Groendak met extensieve vegetatie te Sankt-Vith.

Een sedumdak is een extensief groendak dat voorzien is van Sedum. De opbouw is gewoonlijk hetzelfde als bij extensieve groendaken alleen verschilt de vegetatie en zal de substraatdikte groter zijn. Voor dit soort groendaken . Bij de opbouw van het extensieve groendak bedraagt de laagdikte een maximum cm.

Er bestaan twee types groendaken die verschillen in dikte , opbouw en type. Het belangrijkste verschil tussen een intensief groendak en een extensief groendak is de dikte van het substraat. Het substraat is de grondlaag . Je hebt de keuze tussen een intensief en extensief groendak. De dikte van de substraatlaag wordt aangepast in functie van de beplanting . Een groendak aanleggen kan op meer daken dan u misschien denkt.

Een grasdak kan u vanaf vijftien centimeter substraatdikte aanleggen: siergrassen en andere vaste. Op een niet-beloopbaar of extensief groendak komt u maar zelden. Vanaf een zekere substraatdikte spreken we van een semi-intensief groendak. Dankzij deze dikke laag zijn de beplantingsmogelijkheden een stuk ruimer dan .

Een extensief groendak , ook wel vegetatiedak genoem is veel lichter en. Dit type groendak kan door zijn dikte enkel toegepast worden op daken die van. Bij extensieve groendaken is de beplanting beperkt tot mossen, vetplanten en.

Het voorbereiden van de aanleg van een groendak begint met het in kaart brengen. Dikte Verband tussen het type dak, de dikte van het substraat en de vegetatie: De dikte.