Afronden

Het afronden van een getal is het verminderen van het aantal significante cijfers. Men rondt bijvoorbeeld een getal af om het aantal significante cijfers in . Kommagetallen worden vaak afgerond. Een getal met veel cijfers achter de komma is moeilijk leesbaar.

Bovendien zijn vaak alleen de eerste paar.

Het is vaak handig om getallen kleiner te schrijven door deze af te ronden. Daarvoor gelden speciale regels. Bij het afronden van hele en decimale getallen, kijk . De functie AFRONDEN rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen. Dit betekent dat je de uitkomst van een berekening meestal zal moeten afronden na je berekening.

In deze videoles wordt uitgelegd wat significantie is en hoe . Belangrijk is het cijfer dat komt NA het af te ronden getal: (4) blijft zo.

Als je leerkracht natuurlijk tijdens de les heeft gezegd dat je voor dieren, mensen,. Als iets achter de komma precies is bijvoorbeeld: wordt het dan naar boven of naar beneden afgerond? Let wel: PRECIES ,en er WORDT gevraagd het . Op mijnwoordenboek kunt u eenvoudig Werkwoorden vervoegen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. Rondt een getal af op een bepaald aantal decimalen volgens de standaardregels. Gebruiksvoorbeeld AFRONDEN (944;1) AFRONDEN (A2) Syntaxis . We behandelen afronden op een.

Hoe moet je decimalen getallen (cijfers achter de komma) afronden op bv. We gaan een getal afronden op twee decimalen. We kijken naar het derde cijfer achter de komma. Afronden en nauwkeurigheid. Dit onderdeel gaat over het afronden van getallen.

Het is soms handig om het aantal cijfers van een getal te verminderen om het getal beter . U gebruikt voor de afronding van het btw-bedrag de rekenkundige methode. Als het bedrag van de verschuldigde btw op de factuur bestaat uit meer dan 2 . Terecht willen examensecretarissen precies weten hoe de afronding met het oog op de 5-eis is geregeld.

Verwarring moet op de drukke uitslagdag worden . De Excel-functie afronden. Excel rekent met heel veel decimalen. Bij de uitkomst toont het programma echter niet altijd . Getallen afronden tot op een tiende. In veel situaties is het nodig om getallen af te ronden tot op een tiende, zodat je er makkelijker mee kunt werken. Je kunt getallen op verschillende manieren afronden.

Voorbeelden zijn een heel getal, op decimaal of twee getallen achter de komma.